Soffan frias


Göteborgs TR B 12803-18 Dom 2020-02-11

Uttrycken  ”extrema  röster”,  extremister”,  favoritextremister”  samt  ”ickedemokrater”  är  inte  uppgifter  i  förtalsbestämmelsens  mening.  Detsamma  gäller referensen  till  ”fascister  och  nazister”.  Med  denna  bedömning  saknar  det  betydelse huruvida  Ann-Sofie  Hermansson  åsyftat  målsägandena  när  hon  talat  om  ”ickedemokrater”  eller  huruvida  referensen  till  fascister  eller  nazister  endast  varit  ett  sätt ge  exempel  på  annan  extremism.  Åtalet  såvitt  avser  dessa  uttalanden  ska  därför ogillas.   Påståendena  att  målsägandena  ”försvarat  terrorister”  och  ”avfärdat  antiterrorinsatser mot  bl.a.  IS-krigare”,  är  uppgifter  som  typiskt  sett  är  ägnade  att  utsätta målsägandena  för  andras  missaktning.  De  är  därför  i  och  för  sig  förtalsgrundande.

Inom  ramen  för  den  vidsträckta  yttrandefriheten  som  utgör  grundvalen  för  ett demokratiskt  samhällsskick  har  det  varit  försvarligt  för  Ann-Sofie  Hermansson  att lämna  uppgifterna.  Ann-Sofie  Hermansson  har  haft  skälig  grund  för  uppgifterna.   Åtalet  ska  därför  ogillas  i  sin  helhet.

Aftonbladets fel om kalkugnsdomen

Jonna Sima har i Aftonbladet i sin krönika kring kalkugnsdomen dragit en hel del felaktiga slutsatser.

Men Luleå tingsrätt slår nu fast att Nordkalk hade arbetsmiljöansvaret för de skadade arbetarna som de hyrt in via bemanningsföretag när olyckan inträffade.

Nej, tingsrätten slår uttryckligen fast (p. 11):

Tingsrätten instämmer inledningsvis i Nordkalks uppfattning att varken Empower eller Limab är bemanningsföretag med syfte att hyra ut personal under begränsad tid.

Vidare påstår hon:

Historien är också ett typexempel på hur det nya arbetslivet med upphandlingar och entreprenadtjänster kan ställa till det när olyckan väl är framme.

Nej, det finns ingenting över huvud taget i domen som pekar på att ”upphandlingar” eller ”entreprenadtjänster” har ”ställt till det”. Arbetsmiljöansvaret ligger, enligt domen, glasklart på Nordkalk AB, och det var platschefens uttryckliga ansvar, helt oavsett eventuella underleverantörer.

Detta klarläggs i detalj på sidan 12–17. Varken företaget, platschefen, målsägandena, åklagaren eller något enda av vittnena har nämnt någonting ens i närheten av detta påstående, som Jonna Sima alltså helt har tagit ur luften.

Det är däremot klarlagt att arbetare med bristfälliga kunskaper har genomfört farliga och oplanerade arbetsmoment, men detta beror inte på att de kom från underleverantörer utan på att platschefen grovt har försummat sitt ansvar.

Slutligen skriver hon:

Tingsrättens beslut kommer inte att ge Gustaf Seppelin synen eller de åtta förlorade fingrarna tillbaka, men den visar att alla arbetsgivare och underentreprenörer faktiskt har ett arbetsmiljöansvar.

”Underentreprenörer”? Var de inte nyss ”bemanningsföretag”?

För det första lyser Aftonbladets inbyggda (socialistiska) aversion mot allt vad entreprenad, upphandlingar och liknande heter starkt igenom i hela krönikan: de vill på varje sätt försöka påskina att själva fenomenet underentreprenader/bemanningsföretag på något vis har del i skulden.

För det andra visar domen inte alls att ”underentreprenörer har ett arbetsmiljöansvar”. Tvärtom konstaterar tingsrätten uttryckligen att de inte hade det i det här fallet. Återigen ett påstående som Jonna Sima har gripit helt ur luften.

Det är beklämmande att Aftonbladet använder en tragisk arbetsplatsolycka för helt obefogade och ideologiskt motiverade utfall mot saker som inte hade det minsta med olyckan att göra.

Jag delar däremot hennes uppfattning att domen, trots det felaktiga straffet på enbart villkorlig dom (ett års fängelse vore korrekt), är principiellt viktig.

Olyckan var förfärlig och kunde enkelt ha undvikits, om det inte vore för platschefen Dan G:s rena lättja och girighet.