Archive for April, 2016

Till yttrandefrihetens försvar

I Lund bor det en rättshaverist vars namn jag tänker utelämna här. Jag delar inte hans åsikter om särskilt mycket; vissa yttranden han kommer med på till exempel Twitter är direkt obehagliga. Så hände det sig dock i december förra året att jag på diverse omvägar »tog del av» (som det heter) följande e-post från […]