Archive for March, 2017

Aftonbladets fel om kalkugnsdomen

Jonna Sima har i Aftonbladet i sin krönika kring kalkugnsdomen dragit en hel del felaktiga slutsatser. Men Luleå tingsrätt slår nu fast att Nordkalk hade arbetsmiljöansvaret för de skadade arbetarna som de hyrt in via bemanningsföretag när olyckan inträffade. Nej, tingsrätten slår uttryckligen fast (p. 11): Tingsrätten instämmer inledningsvis i Nordkalks uppfattning att varken Empower […]