Archive for September 11, 2017

Beslut av JO i ”Blockgate”

JO har nu meddelat beslut i ärendet ”Blockgate” – Svenska Institutets vårdslösa hantering av Twitter. Hämta beslutet här. JO riktar kritik mot Svenska Institutet, men kritiken hade gärna kunnat vara kraftigare.