Archive for February 11, 2020

Soffan frias

Göteborgs TR B 12803-18 Dom 2020-02-11 Uttrycken  ”extrema  röster”,  extremister”,  favoritextremister”  samt  ”ickedemokrater”  är  inte  uppgifter  i  förtalsbestämmelsens  mening.  Detsamma  gäller referensen  till  ”fascister  och  nazister”.  Med  denna  bedömning  saknar  det  betydelse huruvida  Ann-Sofie  Hermansson  åsyftat  målsägandena  när  hon  talat  om  ”ickedemokrater”  eller  huruvida  referensen  till  fascister  eller  nazister  endast  varit  ett  sätt ge  exempel  […]