Soffan frias


Göteborgs TR B 12803-18 Dom 2020-02-11

Uttrycken  ”extrema  röster”,  extremister”,  favoritextremister”  samt  ”ickedemokrater”  är  inte  uppgifter  i  förtalsbestämmelsens  mening.  Detsamma  gäller referensen  till  ”fascister  och  nazister”.  Med  denna  bedömning  saknar  det  betydelse huruvida  Ann-Sofie  Hermansson  åsyftat  målsägandena  när  hon  talat  om  ”ickedemokrater”  eller  huruvida  referensen  till  fascister  eller  nazister  endast  varit  ett  sätt ge  exempel  på  annan  extremism.  Åtalet  såvitt  avser  dessa  uttalanden  ska  därför ogillas.   Påståendena  att  målsägandena  ”försvarat  terrorister”  och  ”avfärdat  antiterrorinsatser mot  bl.a.  IS-krigare”,  är  uppgifter  som  typiskt  sett  är  ägnade  att  utsätta målsägandena  för  andras  missaktning.  De  är  därför  i  och  för  sig  förtalsgrundande.

Inom  ramen  för  den  vidsträckta  yttrandefriheten  som  utgör  grundvalen  för  ett demokratiskt  samhällsskick  har  det  varit  försvarligt  för  Ann-Sofie  Hermansson  att lämna  uppgifterna.  Ann-Sofie  Hermansson  har  haft  skälig  grund  för  uppgifterna.   Åtalet  ska  därför  ogillas  i  sin  helhet.