Posts by Tomas Gradin

Soffan frias

Göteborgs TR B 12803-18 Dom 2020-02-11 Uttrycken  ”extrema  röster”,  extremister”,  favoritextremister”  samt  ”ickedemokrater”  är  inte  uppgifter  i  förtalsbestämmelsens  mening.  Detsamma  gäller referensen  till  ”fascister  och  nazister”.  Med  denna  bedömning  saknar  det  betydelse huruvida  Ann-Sofie  Hermansson  åsyftat  målsägandena  när  hon  talat  om  ”ickedemokrater”  eller  huruvida  referensen  till  fascister  eller  nazister  endast  varit  ett  sätt ge  exempel  […]

Beslut av JO i ”Blockgate”

JO har nu meddelat beslut i ärendet ”Blockgate” – Svenska Institutets vårdslösa hantering av Twitter. Hämta beslutet här. JO riktar kritik mot Svenska Institutet, men kritiken hade gärna kunnat vara kraftigare.

Aftonbladets fel om kalkugnsdomen

Jonna Sima har i Aftonbladet i sin krönika kring kalkugnsdomen dragit en hel del felaktiga slutsatser. Men Luleå tingsrätt slår nu fast att Nordkalk hade arbetsmiljöansvaret för de skadade arbetarna som de hyrt in via bemanningsföretag när olyckan inträffade. Nej, tingsrätten slår uttryckligen fast (p. 11): Tingsrätten instämmer inledningsvis i Nordkalks uppfattning att varken Empower […]