Posts filed under “Uncategorized”

Beslut av JO i ”Blockgate”

JO har nu meddelat beslut i ärendet ”Blockgate” – Svenska Institutets vårdslösa hantering av Twitter. Hämta beslutet här. JO riktar kritik mot Svenska Institutet, men kritiken hade gärna kunnat vara kraftigare.

Aftonbladets fel om kalkugnsdomen

Jonna Sima har i Aftonbladet i sin krönika kring kalkugnsdomen dragit en hel del felaktiga slutsatser. Men Luleå tingsrätt slår nu fast att Nordkalk hade arbetsmiljöansvaret för de skadade arbetarna som de hyrt in via bemanningsföretag när olyckan inträffade. Nej, tingsrätten slår uttryckligen fast (p. 11): Tingsrätten instämmer inledningsvis i Nordkalks uppfattning att varken Empower […]

Till yttrandefrihetens försvar

I Lund bor det en rättshaverist vars namn jag tänker utelämna här. Jag delar inte hans åsikter om särskilt mycket; vissa yttranden han kommer med på till exempel Twitter är direkt obehagliga. Så hände det sig dock i december förra året att jag på diverse omvägar »tog del av» (som det heter) följande e-post från […]